P. Deperisa 2, Rovinj
Menu

Odvlaživanje i ozonsko čišćenje prostorija

Comments Off on Odvlaživanje i ozonsko čišćenje prostorija

Prije nego li pojasnimo proces ozoniranja prostora, u nastavku donosimo kratak osvrt na definiciju ozona.

 

Ozon (O3) je oblik kisika koji ima još jedan atom kisika za razliku od kisika koji udišemo iz atmosfere (O2). Taj treći atom kisika čini molekulu ozona nestabilnom, što je ključ za njegovu oksidacijsku energiju. Budući da je ozon nestabilan, ima vrlo brzu razgradnju u normalnim uvjetima, mora se kontinuirano proizvoditi i obavljati proces dezinfekcije.

 

Ozon je nestabilna molekula zbog trećeg atoma kisika, spojena na druga dva atoma slabom vezom (na slici simbol s jednom linijom). Slaba veza je razlog zašto ozon djeluje kao snažno sanitacijsko sredstvo.

 

Ozon je učinkoviti antimikrobni oksidans koji se može sigurno primijeniti kao dezinficijens/sanitizer, gdje god se koriste tradicionalne kemijske ili termičke metode sanitacije. Isti se koristi kao plin ili otopljen u vodi kao vodena otopina. Ozon je potvrđen kao “ubojica” svih poznatih ljudskih patogena i sigurnosno je provjeren za rad u prostorima u kojima borave ljudi ili okoliš.

 

Ozon je sigurnosno provjeren i od treće strane – od strane znanstvenika, još od 1906. godine za brojne patogene u nizu aplikacija. Međutim, gotovo svi su potvrdili iste patogene koji se smatraju kritičnim za sigurnost hrane. Oni uključuju (ali nisu ograničeni na): E. coli, Listeria, Salmonella, Staphylococcus, Campylobacter, Pseudomonas, Bacillus, Cryptosporidium, Aspergillus, Norovirus i Adenovirus.

 

Istraživanja su pokazala da je ozon učinkovitiji i ima veći oksidacijski potencijal od većine tradicionalnih dezinfekcijskih/sanitarnih tvari (npr klor, vodikov peroksid, peroksi kiseline i klor dioksid), a njegova uporaba eliminira potrebu primjene različitih sanitarnih tvari, jer onečišćenja ne mogu izgraditi toleranciju na ozon. Ozon je nekorozivan za radne površine, ne utječe negativno na organoleptička svojstva hrane i nema ostataka nakon primjene (nije potrebno završno ispiranje vodom).